Asiakastyytyväisyysmittaus 2015

Aktiivitieto toteutti Tarrax Oy:n toimeksiannosta asiakastyytyväisyysmittauksen kesäkuussa 2015. Toteutettu asiakastutkimus on osa Tarrax Oy:n jatkuvaa laadunseurantaa, jonka avulla palvelua kehitetään entistä asiakaslähtöisemmäksi.

Tarrax Oy:n asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä painotyön laatuun, toimitusnopeuteen sekä henkilökunnan asiantuntemukseen ja palveluhalukkuuteen.

Eri osa-alueiden (myynti, toimitukset, asiakaspalvelu) tyytyväisyyden yleisarvosanaksi saatiin 4,4 (asteikko 1-5). 

Alla kooste asiakastyytyväisyysmittauksen avainluvuista. 

 

 

Toiminnan arviointi (1 = Erittäin huono, 2 = Huono, 3 = Tyydyttävä, 4 = Hyvä, 5 = Erittäin hyvä)

 

 

 

 

Myyjän toiminnan arviointi (1 = Erittäin huono, 2 = Huono, 3 = Tyydyttävä, 4 = Hyvä, 5 = Erittäin hyvä)

 

 

Asiakaspalvelun toiminnan arviointi (1 = Erittäin huono, 2 = Huono, 3 = Tyydyttävä, 4 = Hyvä, 5 = Erittäin hyvä)

 

 

Helsinki 19.10.2015

 

Suomen Aktiivitieto Oy